Koszyk 0 Produkt Produkty (pusty)    

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
0,00zł Razem

Realizuj zamówienie

Regulamin sklepu obowiązujący od 25.05.2018.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem ksiegarniajaponska.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep ksiegarniajaponska.pl jest prowadzony przez:
Wydawnictwo Kirin Adrianna Wosińska
ul. Żemojtela 12
85-796 Bydgoszcz
NIP 956-208-83-64

www.kirin.pl

3. Dane kontaktowe sklepu:
e-mail: sklep@kirin.pl
telefon:
+48 516 367 855


4. Zakup w sklepie internetowym ksiegarniajaponska.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Potwierdzam zamówienie i płacę" lub "Potwierdzam zamówienie".
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, nie jest konieczne założenie konta użytkownika, ale dzięki niemu można obserwować status realizacji zamówienia.

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok z wyjątkiem przerw technicznych, wynikających z działań koniecznych do prawidłowego utrzymania sklepu lub wynikających z prac firmy utrzymującej infrastrukturę serwerową sklepu.

4. Zamówienia złożone i opłacone w dni powszednie po godz. 10:00 (dostawa kurierem) lub po godz. 14.00 (pozostałe opcje dostawy), w soboty, niedziele oraz święta będą realizowane następnego dnia roboczego, jednak z zastrzeżeniem, że czas ten może się zostać wydłużony pod warunkiem umieszczenia stosownego ostrzeżenia dla klientów na stronach sklepu Kirin w momencie składania zamówienia. Wyjątek od ww. reguł stanowią zamówienia zawierające produkty w przedsprzedaży, dla których czas wysyłki liczony jest od momentu premiery danego tytułu, a także produkty wykonywane na zamówienie (w szczególności koszulki), w przypadku których termin wykonania wynosi 7 dni roboczych.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Wydawnictwo Kirin zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

6. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane. Wydawnictwo Kirin nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza zamówienia przez Kupującego.

7. Wydawnictwo Kirin zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości. Jednocześnie zobowiązuje się do jak najszybszego wyjaśnienia z Zamawiającym wątpliwości celem poprawnej realizacji zamówienia.


8. Zamówienia, które nie zostaną opłacone w ciągu 14 dni od daty ich złożenia, zostaną anulowane.

9. Ceny produktów znajdujących się w sklepie internetowym ksiegarniajaponska.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto). Ceny produktów nie zawierają w sobie dodatkowych kosztów, w tym kosztów dostawy, które są wykazane w koszyku zamówienia w momencie wyboru sposobu dostawy. Cena określona przy składaniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty, jest łączną ceną zawierającą ceny produktów oraz dostawy, do której zapłaty zobowiązany jest Klient, w związku z zamówieniem produktów.

10. Wydawnictwo Kirin wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP oraz zaznaczyć chęć otrzymania faktury VAT w zamówieniu.

11. Wydawnictwo Kirin prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową, nie ma możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru.

12. Wydawnictwo Kirin realizuje tylko zamówienia, gdzie krajem docelowym przesyłki jest Polska. Zamówienia, które miałyby być wysłane do innych krajów, muszą wcześniej zostać uzgodnione poprzez kontakt e-mailowy lub telefoniczny z obsługą sklepu.

 III. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.

2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Wydawnictwo Kirin Adrianna Wosińska, ul. Żemojtela 12, 85-796 Bydgoszcz lub na adres poczty elektronicznej: sklep@kirin.pl.

3. Klient może skorzystać z stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu wzoru formularza odstąpienia od umowy.

4. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

- w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku sprzedaży jednego towaru.

- w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku sprzedaży wielu towarów dostarczanych osobno.

- w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku sprzedaży towarów dostarczanych partiami lub w częściach,

- zawarcia umowy – w przypadku pozostałych umów.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Wydawnictwo Kirin zwróci wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, niezwłocznie, lecz nie później niż 14 dni od dnia, w którym wpłynęła decyzja Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.

6. Zwrot kosztów zostanie wykonany na wskazane przez Klienta w Załączniku nr 3 konto bankowe lub przelewem pocztowym na wskazany adres pocztowy.

7. Wydawnictwo Kirin może się wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Towary należy odsyłać na adres: Wydawnictwo Kirin Adrianna Wosińska, ul. Żemojtela 12, 85-796 Bydgoszcz, nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Wydawnictwa Kirin o odstąpieniu od Umowy.

9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

10. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania danego przedmiotu.

IV. NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ, REKLAMACJE

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć rzecz bez wad i jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedana rzecz ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego z tytułu rękojmi, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności wynikają z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014r., poz. 121 ze zm.).

3. W wypadku stwierdzenia przez Kupującego, że rzecz sprzedana posiada wadę, Kupujący ma prawo w ciągu 14 dni od odebrania towaru złożyć reklamację przy użyciu załącznika nr 4 do niniejszego Regulaminu - Formularza reklamacji.

4. Reklamacja winna być złożona na adres Sprzedawcy lub adres wskazany przez Sprzedawcę w potwierdzeniu zawarcia umowy.

5. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.

6. Reklamacja winna zawierać :

a)      określenie umowy sprzedaży, której dotyczy reklamacja;

b)      opis stwierdzonej wady (w szczególności rodzaj oraz datę wystąpienia wady) wraz ze zdjęciem przedstawiającym wadę;

c)      żądanie sposobu doprowadzenia rzeczy sprzedanej do stanu zgodności z umową mową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży;

d)      dane kontaktowe składającego reklamację.

Wskazane powyżej wymogi mają jednakże jedynie charakter zaleceń i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych w innej formie.

7. W przypadku złożenia przez Kupującego żądania wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, jeżeli Dostawca nie ustosunkował się do żądań Kupującego w terminie 14 dni od ich otrzymania, uznaje się, że uznał te żądania za uzasadnione.

V. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

1. Dane osobowe podane przez Użytkowników w miejscach do tego przeznaczonych, KIRIN przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

2. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo KIRIN Adrianna Wosińska z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Żemojtela 12.

VI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Regulamin wchodzi w życie 25 maja 2018 r.

2. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

3. W przypadku chęci usunięcia swojego konta ze sklepu, należy zalogować się na swoje konto, a następnie wysłać wiadomość do obsługi sklepu (zakładka Kontakt) z prośbą o usunięcie konta. Proces usuwania konta może trwać do 72 godzin od momentu zgłoszenia.

 

załączniki:

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Polityka prywatności

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Informacje o prawach

Załącznik nr 3 do Regulaminu - Formularz odstąpienia od umowy (zwrot towaru)

Załącznik nr 4 do Regulaminu - Formularz reklamacji towaru